Právo duševního vlastnictví a IT

  • poradenství v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, dispozic s právy duševního vlastnictví, řešení sporů. Problematika nekalé soutěže, uplatňování nároků z nekalosoutěžního jednání, právní ochrana obchodního tajemství.
  • poradenství v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví při restrukturalizacích obchodních společností
  • autorské právo a práva související s právem autorským
  • průmyslová práva (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory) - registrace (i mezinárodní), licence, převody, ochrana před neoprávněnými zásahy, správa
  • ochranné známky - registrace (i mezinárodní), převody, licence, ochrana před neoprávněnými zásahy, správa
  • smlouvy při vývoji, implementaci, licencování a distribuci software a jiných IT řešení zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací