KONTAKTNÍ ÚDAJE

Advokátní a znalecká kancelář


kanceláře:

JUDr. Iveta Hodková, CSc.

advokátka

tel. 777 792 826, iveta . hodkova @ akzk . cz

 

Ing. Jaroslav Ježek

soudní znalec se specializací oceňování podniků

odhadce majetku hmotného, nehmotného a podniků

tel. 603 552 273, jaroslav . jezek @ akzk . cz

 

Pod Hybšmankou 5a, Praha 5, 150 00

 

Ing. Eva Valentová

znalec v odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí

tel. 604 750 118, eva . valentova @ akzk . cz

 

U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací