Nemovitosti

  • příprava kompletní smluvní dokumentace spojené s převodem nemovitostí
  • advokátní úschovy peněž a listin za účelem dosažení bezpečného převodu nemovitostí
  • vypracování a podání návrhů na zápis práv do katastru nemovitostí
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
  • sepis darovacích smluv, zástavních smluv, smluv o zřízení služebností k nemovitostem
  • bytové právo - zejména sepis nájemních a podnájemních smluv, sepis řádné výpovědi z nájmu bytu,
  • nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor popř. celých nemovitostí
  • příprava kompletní smluvní dokumentace pro převod družstevních bytů, sepis dohody o převodu členských práv v družstvu a advokátní úschova peněz a listin
  • příprava smluvní dokumentace spojené s developerskými projekty - smlouva o výstavbě, prohlášení vlastníka
  • poskytování komplexního právního servisu realitním kancelářím, zejména sepis rezervační smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově peněz a listin, příprava návrhů na vklad do katastru nemovitostí
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací