Fůze a akvizice

  • právní poradenství a realizace přeměn společností (rozdělení, sloučení, změna právní formy, převod jmění na společníka), navržení optimální struktury transakce, případné vyjednávání se stranami transakce Advokátní a znalecká kancelář akvizice společností formou převodù obchodních podílů nebo prodeje akcií
  • právní poradenství týkající se joint venture zahraničních společností
  • právní pomoc při prodeji a nájmu podniku nebo části podniku
  • interní restrukturalizace
  • právní due diligence/právní audit, feasibility studies, znalecké posudky
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací