Občanskoprávní závazky

  • konzultace a příprava občanskoprávních smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy apod.)
  • problematika náhrady škody a bezdůvodného obohacení
  • řešení sporů z občanskoprávních vztahů soudní i mimosoudní cestou
  • zajištění závazků
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací