Pracovní právo

  • konzultace ve věci a příprava pracovních smluv
  • konzultace pracovněprávních úkonů zaměstnavatele (jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců, ukončování pracovních smluv apod.)
  • manažerské smlouvy
  • politika odměňování, bonusy, odstupné, share plans, mezinárodní hlediska
  • náhrada škody v pracovněprávních vztazích - dohody o hmotné odpovědnosti
  • zpracování interních pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele (pracovní řády, prémiové řády apod.)
  • zastupování v pracovněprávních sporech
  • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, ochrana know-how
  • outsorcing
  • průběžné poradenství spočívající ve sledování vývoje pracovněprávních předpisů a zajišťování souladu pracovněprávních dokumentů klienta s právní úpravou
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací