Účely oceňování majetku

 • koupě či prodej
 • dědické řízení
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • dělení společného jmění manželů
 • ocenění pro potřeby vlastníka
 • nepeněžitý vklad
 • přeměny společností (dle zákona o přeměnách společností)
 • úvěry
 • pojištění
 • sanace podniků
 • stanovení hodnoty obchodních podílů
 • stanovení hodnoty obchodních podílů pro účel jeho zástavy
 • stanovení ceny obvyklé při prodeji mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami
 • stanovení hodnoty akcií
 • veřejné dražby
 • vyhodnocování investičních záměrů
 • ocenění majetkových podstat pro účely insolvenčního zákona
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací