Analýzy

 • analýza firemních procesů
 • analýza výrobního programu
 • finanční analýza
 • analýza marketingových a obchodních aktivit
 • analýza nákupních aktivit
 • analýza vnitřních faktorů
 • hodnocení finančního zdraví firmy
 • diagnostika hrozícího úpadku
 • strategie firmy
 • plány rozvoje firmy
 • organizace firmy
 • systém řízení firmy
 • řízení lidských zdrojů
 • firemní znalosti
 • snižování nákladů
 • interní restrukturalizace firmy
 • revitalizace firmy
 • analýza schopností firmy tvořit hodnotu
 • analýza výnosového potenciálu firmy
 • analýza předlužení
 • analýza problémů a rizik firmy
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací