Účetnictví

  • poradenství při speciálních transakcích (přeměny a prodeje podniků apod.)
  • účetní audit
Copyright © 2020 JUDr. Iveta Hodková, CSc., Ing. Jaroslav Ježek - Pod Hybšmankou 5a, 150 00 Praha 5     Ing. Eva Valentová - U Smaltovny 4, 170 00 Praha 7

Tvorba webových prezentací